Về Trang Chủ
    

Báu Vật VIP không có quả cầu

Kukri Beast
Barrett RC
AWM Infernal Dragon
RPK Inferno Dragon
 Giá bán : 200.000 VNĐ
 Thời Hạn : Vĩnh Viễn
 Giá bán : 200.000 VNĐ
 Thời Hạn : Vĩnh Viễn
 Giá bán : 200.000 VNĐ
 Thời Hạn : Vĩnh Viễn
 Giá bán : 200.000 VNĐ
 Thời Hạn : Vĩnh Viễn
Thompson-Infernal Dragon
M4A1 Born Beast
M4A1 Transformer
AK-47 Vip Inferno
Giá bán : 200.000 VNĐ
 Thời Hạn : Vĩnh Viễn
 Giá bán : 200.000 VNĐ
 Thời Hạn : Vĩnh Viễn
 Giá bán : 200.000 VNĐ
 Thời Hạn : Vĩnh Viễn
 Giá bán : 200.000 VNĐ
 Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Báu Vật Súng Rifle

AK-47 Vip

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AK-47 Chaos Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AK47 - Phoenix

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AK47-Scope R.D

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Ak47-Ultimate Silver

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AK47 Scope

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1 Royal Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1-XS Legend DG

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1 Red Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1 - Gold

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1 - Phoenix

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M14EBR Gold

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Scar Light Gold

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

SCAR-LightR.Dargon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

ScarLight Ultimate...

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AUG Red Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M4A1-Custom Crys..

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Bushmaster ACR

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Báu Vật Súng Sniper

Barrett Royal Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Barrett Red Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Barrett Legend DG

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Barrett Red Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Barret Chaos Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AWM-Blue Pottery

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AWM Red Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AWM Gold

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AWM-Ultimate Silver

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

AWM ABlue Diamond

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Barrett M99

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Báu Vật Súng MG

MG3 Legend Royal

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

MG3 Gold

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

MG3 - Assualt

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

RPK - Red Eagle

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

RPK - Gold

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Gatling Gun Gold

  Giá bán : 200 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Báu Vật SMS và Shotgun

Thompson Gold

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Thomspon Hellfire

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Dual Uzi Gold

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M37 Hellfire

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M37 Stakeout

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Báu Vật Nhân Vật

A.O.I

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

F.A

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Maria

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Blade

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Victoria

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

FOX

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Báu Vật Vũ Khí Phụ

D.E-Royal Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Mauser Royal Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Mauser Gold

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Anacoda Gold

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Anaconda R.Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M1896 Hellfire

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

DE-Scope Chaos DG

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

DualColt Red Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M66 Legend Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Golden Dual Colt

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

M1896_USS

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Dual Colt HellFire

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Báu Vật Vũ Khí Cận Chiến

Kukri Royal Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

BC-Axe Royal Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

BC-Axe Legend DR

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Kukri - Gold

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Gậy Bóng Chày

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Nắm Đấm Thép

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Glove Chaos Dragon

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Katana Gold

  Giá bán : 100 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Xẻng Rồng Lửa

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

BC-Axe Phoenix

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

BC AXE Gold

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Rìu Trống Đồng

  Giá bán : 50 Vcoin
  Thời Hạn : Vĩnh Viễn

Tất cả các tài khoản đột kích có thể mua và nhận Báu Vật 1 cách an toàn.
Thanh toán đủ giá trị Báu vật, hỗ trợ thanh toán bằng thẻ Vcoin.
Nếu bạn không có mệnh giá thẻ bằng với giá bán thì bạn có thể cộng dồn các thẻ có mệnh giá nhỏ hơn, khi giá trị đủ với báu vật bạn cần mua thì hệ thống tự động thông báo và chuyển Báu vật vào tài khoản.
Hướng dẫn Mua và nhận báu vật
- Chọn Báu Vật cần mua để hiển thị cửa sổ thanh toán.
- Số Seri : Là Seri của thẻ Vcoin mà bạn thanh toán.
- Mã Thẻ Vcoin : Là mã thẻ đi cùng với Seri trên.
- Tài Khoản VTC : Là tài khoản nhận Báu Vật.
- Mã Kiểm Tra : Gồm 6 ký tự chữ hoa được kết nối từ nhà cung cấp VTC.
Sau khi nhập xong chọn THANH TOÁN để hệ thống xác minh thẻ.
Hoàn tất việc xác minh thẻ, tài khoản sẽ nhận được 1 thông báo chuyển Báu vật và tiến hành đăng nhập tài khoản nhận báu vật trong kho đồ.

HACK GAME MỚI NHẤT

Information Web


  • hackvn.info

Top